top of page
etran.GIF
eye gaze.jpg

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα καλύπτει 5 μεγάλες περιοχές της αυτονομίας του ατόμου και οδηγεί στην επίτευξη της ανεξάρτητης διαβίωσης.

Οι περιοχές αυτές είναι:

  1. Επικοινωνία και αλληλεπίδραση

  2. Γνωστικότητα και μάθηση

  3. Κοινωνική, Συναισθηματική και Ψυχική Υγεία

  4. Αισθητηριακή και Φυσική αποκατάσταση

  5. Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής

Η κάθε περιοχή αποτελείται από δραστηριότητες κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ικανότητες και ενδιαφέροντα των μαθητών μας ώστε να δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής.

Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση

Εαν θέλουμε να μιλάμε για αυτονομία και ανεξάρτητη διαβίωση τότε η επικοινωνία με τους γύρω μας είναι θεμελιώδους σημασίας. Όλοι μας οι μαθητές, ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις δεξιότητες που κατέχουν, εκπαιδεύονται στη χρήση της επικοινωνίας και του λόγου μέσω της λεκτικής επικοινωνίας είτε μέσω συστημάτων επικοινωνίας όπως το PECS (σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων), Makaton (επικοινωνία με τη χρήση νοημάτων και συμβόλων), Νοηματική, Εtran frame, goTalk+, eye gaze technology κ.α

 

 

 

 

Ύστερα απο αξιολόγηση των μαθητών μας από τον λογοθεραπευτή της δομής μας είτε συνεργαζόμενα κέντρα και θεραπευτές, επιλέγουμε και σχεδιάζουμε προγράμματα που θα εκπαιδεύσουν και θα ενισχύσουν τους μαθητές να χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως εργαλείο επικοινωνίας που θα οδηγήσει στην αυτονομία τους. Ο σχεδιασμός του προγράμματος γίνεται πάντα με τη συνεργασία των γονέων.

Γνωστικότητα και μάθηση

Οι μαθητές μας μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες εκπαιδεύονται σε βασικές δεξιότητες της μνήμης, της προσοχής και της προσεκτικής ακοής που αποτελούν βασικές προ-δεξιότητες της διαδικασίας της μάθησης.

Κοινωνική, Συναισθηματική και Ψυχική Υγεία

Για μια επιτυχημένη ζωή, η κοινωνική, συναισθηματική και ψυχική υγεία είναι απαραίτητα συστατικά. Οι μαθητές μας συμμετλέχουν σε δραστηριότητες που προάγουν την κοινωνική και συναισθηματική αυτορρύθμιση μέσω προσεγγίσεων του Zones of Regulation. Μαθαίνουν κανόνες προσωπικής υγιεινής, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων.

Αισθητηριακή και Φυσική αποκατάσταση

Mens sana in corpore sano  (ο νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ), που σημαίνει οτι πρέπει να ευχόμαστε να υπάρχει νους υγιής σε σώμα υγιές, είπε ο σατιρικός ποιητής Ιουβενάλης στην προσπάθεια του να πείσει τους Ρωμαίους πολίτες να ακολουθήσουν το δρόμο της αρετής. Πράγματι, είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να υπάρξει υγιές μυαλό σε σώμα που παθολογεί και το αντίστροφο.

Στη δομή μας δίνουμε μεγάλη σημασία στη σωματική άσκηση και φυσική αποκατάσταση η οποία θα φέρει ευεξία στο νου, το σώμα και την ψυχή. Οι μαθητές μας παρακολουθούν καθημερινά πρόγραμμα σωματικής άσκησης.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αισθητηριακή ολοκλήρωση των παιδιών και των νέων. Οι αισθήσεις μας είναι εκείνες που πρώτα μας φέρνουν σε επαφή με το περιβάλλον μας. Μέσα απο αυτές ανακαλύπτουμε τον κόσμο γύρω μας.

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, είναι μια φυσιολογική, νευρολοβιολογική διαδικασία, κατά την οποία τα μέρη του νευρικού συστήματος, εργάζονται μαζί συλλέγοντας δεδομένα από το περιβάλλον, μέσα από τις αισθητικές μας οδούς (π.χ. όραση, ακοή, αφή, γεύση, όσφρηση).

Tα παιδιά με περιορισμούς στην κίνηση, την όραση, την ακοή, τη γνωστική ικανότητα, με περιορισμό χώρου, δυσκολία στη συμπεριφορά και την κατανόηση, προβλήματα αντίληψης ή πόνο, είναι περιορισμένα ως προς την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον, με συνέπεια τον περιορισμό των αισθητηριακών ερεθισμάτων που εμείς θεωρούμε ως δεδομένα.

Έτσι, μέσα απο δραστηριότητες όπως τραμπολίνο, κούνια αιώρησης, αισθητηριακό δωμάτιο, τοίχο αναρρίχισης και πολλές άλλες δραστηριότητες βοηθάμε τους μαθητές μας να κατακτήσουν στόχους:

  • Στην αισθητηριακή οργάνωση (οπτικά, ακουστικά, απτικά, οσφρητικά, γευστικά ερεθίσματα)

  • Στην αδρή-λεπτή κινητικότητα

  • Στον οπτικοκινητικό συντονισμό

  • Στην ανάπτυξη κοινωνικών, γνωστικών και λειτουργικών ικανοτήτων

  • Στην ενίσχυση της προσοχής

Οι παρεμβάσεις μας πραγματοποιούνται στην πολυαισθητηριακή αίθουσα εργοθεραπείας της δομής μας, μία αίθουσα γεμάτη με χρώματα, παιχνίδια, δοκούς, μπάλες, στρώματα, κούνια αιώρησης και πλήρως εξοπλισμένο πολυαισθητηριακό δωμάτιο  υπο την επίβλεψη εργοθεραπευτών και βοηθητικού προσωπικού εργοθεραπείας-φυσικοθεραπείας και φυσικής αγωγής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής

Στο πρόγραμμα της πρωινής κυρίως βάρδιας οι έφηβοι μαθαίνουν να διαχειρίζονται καταστάσεις στην καθημερινότητα τους, να συμβιώνουν ομαδικά και να ολοκληρώνουν αυτόνομα ρουτίνες που αφορούν την ατομική τους υγιεινή (μπάνιο-ντουζ, ένδυση- απόδυση, χρήση τουαλέτας, πλύσιμο χεριών , πλύσιμο δοντιών, κλπ). Μέσα από δραστηριότητες ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες των συμμετεχόντων, ενισχύονται οι δεξιότητες καθημερινής ζωής και αυτοεξυπηρέτησης, κάνοντας τη μάθηση βιωματική σε πραγματικές συνθήκες – περιβάλλον. Πέρα από την ατομική υγιεινή και τη φροντίδα του εαυτού , στις ΔΚΖ συμπεριλαμβάνονται οι οικιακές εργασίες (στρώσιμο κρεβατιού, σκούπισμα, σφουγγάρισμα χώρου, καθαρισμός επιφανειών, πλύσιμο πιάτων, πότισμα λουλουδιών), το μαγείρεμα, τα ψώνια από φούρνο και σούπερ μάρκετ, η διαχείριση χρημάτων, η χρήση ΜΜΜ καθώς και η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου.

Όλες οι δραστηριότητες χωρίζονται σε επιμέρους βήματα (ανάλυση έργου – task analysis) και καταγράφονται συστηματικά , εξατομικευμένα για το κάθε συμμετέχοντα, και ανάλογα με τις δυνατότητες του, ορίζεται κάθε φορά ο επόμενος εκπαιδευτικός στόχος. Υπεύθυνος των δραστηριοτήτων αυτών είναι οι εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί και κοινωνικοί λειτουργοί της δομής μας.  

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα

viber_image_2023-04-22_11-11-30-806.jpg

Το SCERTS Model είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη στήριξη ατόμων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Στόχος της είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής επικοινωνίας, η συναισθηματική ρύθμιση και η υποστήριξη της μάθησης. Πρόκειται για μια συντονισμένη διεπιστημονική προσέγγιση που περιλαμβάνει συνεργασία θεραπευτών, οικογένειας και εκπαιδευτικών.

Οι θεραπευτές μας είναι όλοι εκπαιδευμένοι στη μέθοδο SCERTS. 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατεβάστε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων του ΚΔΑΠ ΜΕΑ 2023-24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α βάρδια (πρωί)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Β' βάρδια (απόγευμα)

Πρόγραμμα Φαγητού 

Κατεβάστε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα φαγητού του ΚΔΑΠ ΜΕΑ 2022-23

Το μενού του φαγητού ανανεώνεται κάθε 4 μήνες

Μενού φαγητού
Α βάρδια (πρωί)

Μενού φαγητού
Β' βάρδια (απόγευμα)

bottom of page