top of page

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023
ΠΡΩΗΝ
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Αιτήσεις εγγραφής

 

Ξεκίνησε σήμερα Τρίτη, 2/8 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 17/8 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, περιόδου 2022-2023.

Υποβολή αιτήσεν ως και 17/8/22 ηλεκτρονικά στο www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr 

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 22/8/22

Ενστάσεις 23/8-25/8/22

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων 29/8/22

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr) και από κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής είναι η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021).

Εξαιρούνται των περιορισμών, ως προς το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος τα προς φιλοξενία παιδιά και άτομα με αναπηρία, καθώς και ο αιτών που είναι ΑμεΑ.

Τα ωφελούμενα παιδιά, με σειρά μοριοδότησης, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) και έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σε Δομή της επιλογής τους.

Πρόσθετη μοριοδότηση προβλέπεται για παιδιά σε μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους, γονείς ή / και αδέλφια με αναπηρία.

Πώς θα κάνετε αίτηση
Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι απαραίτητη η κατοχή των κωδικών Taxisnet αποκλειστικά της/του αιτούσας/ντα. Η πλειοψηφία των στοιχείων που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με Πληροφοριακά Συστήματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για την αίτηση σας θα χρειαστείτε:

1. Κωδικούς taxisnet του γονέα/κηδεμόνα/δικαστικού συμπαραστάτη

2. Κωδικούς taxisnet του μαθητή όταν είναι ενήλικας και υποβάλλει φορολογική δήλωση

3. Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση έτους 2021 του γονέα/κηδεμόνα/δικαστικού συμπαραστάτη (και του παιδιού εφόσον υποβάλλει φορολογική δήλωση)

4. Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης (μπορείτε να το εκδώσετε ηλεκτρονικά απο το gov.gr (Πατήστε  εδώ  https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases) Για την είσοδο στην υπηρεσία θα χρειαστείτε τους κωδικούς του taxisnet

5. Πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο δημοσίου που να πιστοποιεί το ποσοστό αναπηρίας.

6. ΑΜΚΑ του παιδιού ΑμεΑ για το οποίο υποβάλλεται αίτηση

Ειδικά έγγραφα:

1. Έλληνες πολίτες

α. Μονογονεϊκή οικογένεια 

Ανύπανδρος γονέας: Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης πρόσφατο που θα αναφέρεται το παιδί

Χήρος/α: Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης πρόσφατο που θα αναφέρεται το παιδί και αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου (εαν δεν προκύπτει απο το πιστ.οικογ.κατ.)

Διαζευγμένος: Πιστοπ. οικογ κατάστασης που πιστοποιεί την διάζευξη, ή διαζευκτήριο, ή δικαστική απόφαση ή διαζευκτήριο από την εκκλησία ή λύση συμφώνου συμβίωσης ή βεβαίωση μεταβολών ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ ή αντίγραφο απο την προσωποποιημένη πληροφόρηση του taxisnet.

β. Σύμφωνο συμβίωσης: Αντίγραφο συμφώνου συμβίωσης ή πιστοποιητικό οικογ. κατάστ.

γ. Ανάδοχοι γονείς: Αντίγραφο πράξης σύστασης αναδοχής (με δικαστική απόφαση ή με εισαγγελική διάταξη) ή αντίγραφο πράξης με σύμβαση ή πράξη δυνάμει του άρθρου 18 του Ν. 4538/2018, Α 83 ή πιστοποιητικό της αναδοχής απο το Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών απο το ΕΚΚΑ. 

δ. Επιμέλεια/Συνεπιμέλεια: Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας/επιτροπείας του παιδιού

ε. Δικαστική Συμπαράσταση: Δικαστικός Συμπαραστάτης για τα ΑμεΑ άνω των 19 ετών εαν ο ετών ΔΕΝ είναι ο βιολογικός ή ανάδοχος γονέας ή ο έχων την επιμέλεια ή της επιτροπεία: Απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη σε ισχύ ΚΑΙ πιστοπ. οικογ.κατάστ. τρέχοντος έτους όπου συμπεριλαμβάνεται το ΑμεΑ.

2. 'Εγγραφα πιστοποίησης οικογενειακής κατάστασης ή κατάστασης για αλλοδαπούς πολίτες ΕΕ ή τρίτων χωρών:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να έχει εκδοθεί μετά την 1/6/2021 και να περιλαμβάνει τα παιδιά για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση

Πολίτης ΕΕ: Πιστοποιητικό οικογ κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο επίσημο

Πολίτης τρίτων χωρών: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ΚΑΙ αντίγραφο άδειας παραμονής σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης

Πολίτης με άσυλο: Πιστοποιητικό Οικογ Κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο (Ύπατη Αρμοστεία κ.α) και αντίγραφο κάρτας ασύλου

Καλέστε στο 211.1193600 και στο 6934654664 καθημερινά για πληροφορίες, αιτήσεις και εγγραφές. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε την αίτησή σας.

Φόρμα προεγγραφής για το έτος
2022-2023

bottom of page