Περνώντας ένα “Μαθηματικό” Σαββατοκύριακο

Μπορεί η Άνοιξη να έχει μπει, όμως ο καιρός μόνο ανοιξιάτικος δεν είναι, γεγονός που επιβεβαιώνει την φήμη του Μαρτίου, καθώς και την παροιμία που λέει «Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης». Συνεπώς, είναι απαραίτητο να έχουμε κάποιες εύκολα προσβάσιμες και διασκεδαστικές δραστηριότητες για να περάσουμε ποιοτικό, αλλά και διασκεδαστικό χρόνο με το παιδί μας.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν μπορεί να έχουν συγχρόνως και εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Τα μαθηματικά είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί να παράγει ποικιλία τέτοιων δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, εμείς θα εστιάσουμε στα προμαθηματικά και σε ορισμένες από τις έννοιες που εμπεριέχονται σε αυτά, όπως η αντιστοίχιση, η ομαδοποίηση και η ταξινόμηση. Τα προμαθηματικά γενικά, είναι οι βάση πάνω στην οποία στηρίζονται όλες οι μετέπειτα μαθηματικές γνώσεις, όπως η έννοια του αριθμού, η θεσιακή του αξία, η εκτέλεση των πράξεων κ.α. Παρόλο αυτά, η δραστηριότητα που θα ακολουθήσει μπορεί να επιδεχθεί ελαφρές τροποποιήσεις και έτσι να εφαρμοστεί και για την κατάκτηση των μαθηματικών εννοιών, ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται το εκάστοτε παιδί.

Υλικά:

· Πεντάδες διαφόρων αντικειμένων.

· Ένα μεγάλο κουτί/μπολ (προαιρετικά).

· Μικρότερα κουτιά μπολ (προαιρετικά).

Εκτέλεση:

Συγκεντρώνουμε πεντάδες αντικειμένων, όπως καλαμάκια, κουμπιά, φασόλια, αυτοκινητάκια, κορδέλες, πετρούλες, κοχύλια, μακαρόνια, μαρκαδόρους και γενικά οτιδήποτε αντικείμενα υπάρχουν διαθέσιμα, αρκεί να είναι πέντε στον αριθμό. Αφού μαζέψουμε έναν ικανοποιητικό αριθμό από πεντάδες (τουλάχιστον τέσσερις πεντάδες), καθόμαστε μαζί με το παιδί μας σε ένα τραπέζι ή στο πάτωμα, απέναντι ή δίπλα του και του δίνουμε το κουτί με τα αντικείμενα, ή τα τοποθετούμε ανακατεμένα δίπλα του. Μόλις το κάνουμε αυτό μπορούμε να εκτελέσουμε πλήθος διαφορετικών προμαθηματικών δραστηριοτήτων:

Ομαδοποιήσεις:

Μπορούμε να ζητήσουμε από το παιδί μας να ομαδοποιήσει τα αντικείμενα που του έχουν δοθεί, με βάση κάποιο χαρακτηριστικό τους, όπως το είδος, το μέγεθος, το χρώμα τους κ.τ.λ. η δραστηριότητα μπορεί να γίνει πιο δύσκολη εάν η ομαδοποίηση γίνει βασισμένη συγχρόνως σε δύο ή/ και τρία χαρακτηριστικά των αντικειμένων που έχουμε συγκεντρώσει. Αυτό εξαρτάται πρώτα από τα αντικείμενα και αν μπορούν να συνδυάσουμε τα χαρακτηριστικά τους και φυσικά από το στάδιο κατάκτησης της έννοιας της ομαδοποίησης από το παιδί μας. Οι ομάδες των αντικειμένων μπορούν να τοποθετηθούν απλά μπροστά στο παιδί, ή και μέσα στα μικρότερα μπολ.

Αντιστοιχίσεις:

Μπορούμε να ζητήσουμε από το παιδί μας να αντιστοιχίσει αντικείμενα από το σύνολο των πεντάδων με ένα αντικείμενο ή με μερικά αντικείμενα αναφοράς που τοποθετούμε μπροστά του. Και στην περίπτωση αυτή η αντιστοίχιση μπορεί να γίνει βάση των διαφορετικών χαρακτηριστικών των αντικειμένων. Π.χ. τοποθετούμε μπροστά του ένα καλαμάκι, έναν μαρκαδόρο και ένα κοχύλι και ζητούμε να βάλει δίπλα στο κάθε ένα από αυτά όλα τα υπόλοιπα αντίστοιχα του συνόλου. Δηλαδή, δίπλα στο καλαμάκι, όλα τα καλαμάκια, δίπλα στον μαρκαδόρο τους μαρκαδόρους και δίπλα στο κοχύλι τα κοχύλια. Οι ομάδες των αντικειμένων μπορούν να τοποθετηθούν απλά μπροστά στο παιδί, ή και μέσα στα μικρότερα μπολ.

Ταξινομήσεις:

Μπορούμε να ζητήσουμε από το παιδί μας να ταξινομήσει αντικείμενα από το σύνολο των πεντάδων. Δηλαδή μπορούμε να του ζητήσουμε να τα βάλει σε σειρά με βάσει κάποιο χαρακτηριστικό τους ή με βάσει ένα μοτίβο (ακολουθία) που έχουμε δημιουργήσει εμείς. Ένα σύνηθες χαρακτηριστικό είναι το μέγεθος. Συνεπώς, το παιδί μπορεί να ταξινομήσει τα αντικείμενα της κάθε πεντάδας από το μεγαλύτερο στο μικρότερο ή/και αντίστροφα. Π.χ. μπορούμε να κόψουμε τα καλαμάκια ώστε να έχουν διαφορετικά μεγέθη και να πούμε στο παιδί μας να τα βάλει με σειρά μεγέθους (φθίνουσα ή αύξουσα). Μια άλλη ταξινόμηση μπορεί να γίνει με βάσει το χρώμα παραδείγματος χάριν των μαρκαδόρων, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν με την σειρά που εμφανίζονται τα χρώματα στο ουράνιο τόξο.

Την κατάκτηση των παραπάνω, αλλά και των υπολοίπων προμαθηματικών εννοιών ακολουθεί η απαρίθμηση. Επομένως, ανάλογα με το στάδιο του παιδιού, οι πεντάδες που έχουμε δημιουργήσει μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουμε απαρί