Με τι θα ασχοληθούμε το Σαββατοκύριακο;Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να σκεφτούμε με τι θα απασχολήσουμε το παιδί μας ώστε να περάσει ευχάριστα και δημιουργικά η ώρα μας. Το παιχνίδι αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ασχολίες του παιδιού και παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη του. Τα παιδιά μέσω αυτού μπορούν να δημιουργήσουν, να εκφράσουν τα συναισθήματα τους, να εκτονωθούν ακόμη και να ενισχύσουν την εκπαίδευση τους. Αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και την αλληλεπίδραση τους με άλλους ανθρώπους.

Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει εάν το παιχνίδι είναι εξίσου σημαντικό για τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, καθώς παρουσιάζουν ελλείψεις σε επικοινωνιακό επίπεδο. Πολλές φορές συναντούν δυσκολίες στην έκφραση των παραπάνω δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του και για αυτό το παιχνίδι τους διαφέρει από το τυπικό. Ωστόσο, επισημαίνεται πως με τη συμμετοχή τους σε αυτό είναι ευκολότερο να ξεπεραστούν οι αδυναμίες τους ενώ μπορούν να ενισχύσουν τις δυνατότητες τους.

Η δραστηριότητα που θα προτείνουμε λοιπόν για τις μέρες που ακολουθούν είναι η ενασχόληση με τα τουβλάκια, αγαπημένο παιχνίδι που όλοι έχουμε στο σπίτι μας. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα πύργο μαζί με το παιδί μας. Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η διατήρηση της προσοχής του παιδιού προς το πρόσωπο που συμμετέχει ( γονέας) και η ενίσχυση της βλεμματικής επαφής.


Ο γονέας κάθεται απέναντι από το παιδί και βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο σε ένα μικρό γραφείο ή τραπέζι. Βγάζει τα τουβλάκια από το κουτί και τα τοποθετεί πάνω στο τραπέζι ώστε να είναι εύκολο να τα πιάσουν και οι δύο συμμετέχοντες. Ο γονέας παίρνει το λόγο και λέει στο παιδί πως θα φτιάξουνε ένα πύργο μαζί. ( Θέλω να φτιάξουμε ένα πύργο). Αρχικά, παίρνει ο ίδιος ένα τουβλάκι και φτιάχνει τη βάση τοποθετώντας το ένα τουβλάκι πάνω στο άλλο. Έπειτα, με κινήσεις των χεριών του και νεύματα δείχνει πως είναι σειρά του παιδιού να βάλει τουβλάκι στον πύργο. Έτσι, το παιδί θα καταλάβει πως είναι σειρά του να τοποθετήσει τουβλάκια.


Ο γονέας βάζει εκείνος τουβλάκι μετά και στη συνέχεια παροτρύνει το παιδί να κάνει το ίδιο. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η σειρά μου-σειρά σου και το παιδί εξακολουθεί να ενθαρρύνεται να τοποθετήσει τουβλάκια μόλις είναι η σειρά του μέχρι να ολοκληρωθεί ο πύργος. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της διαδικασίας το παιδί αρχίζει να κοιτάει αυθόρμητα το πρόσωπο που βρίσκεται απέναντι του. Επομένως, το παιδί μαθαίνει να παρακολουθεί τα νεύματα καθώς και τις εκφράσεις του γονέα.

Συμπερασματικά, γίνεται κατανοητό πως το παιχνίδι έχει σημαντικά οφέλη για όλα τα παιδιά. Μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την έκφραση τους και τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Επομένως, οι γονείς μπορούν να δημιουργήσουν γερές βάσεις για τη σχέση τους και την επικοινωνία τους με το παιδί ξεκινώντας από απλές αλλά εξίσου σημαντικές δραστηριότητες.


Εύχομαι ένα όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο!